Installationer

Installationer


Elinstallationer har alltid varit hjärtat av Högs EL, från snabba serviceuppdrag till totalentreprenader av högsta komplexitet. 
Vid alla projekt kommer våra erfarna installatörer väl till hands. 
Idag går el-, tele- och datainstallationer ihop till stor del. Vår kompetens inom dessa områden gör att vi kan ta ett totalansvar för projektens genomförande, en nödvändig trygghet för dig som kund.

Vi utför service, underhåll, ombyggnation och nyproduktion.

Vår kunskap och breda erfarenhet utav alla sorters elinstallationer gör att vi på en personlig nivå tillsammans med dig som kund, ser till att dina installationer sker tryggt, enkelt och säkert.

Alla våra installatörer är utbildade och uppdaterade i de regler och standarder som gäller för den typ av installation dom är där för att utföra.
Installationen sker enbart med kvalitets material samt testas och dokumenteras enligt gällande standard.