Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur HogsEL.se använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via HogsEL.se kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar HogsEL.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos HogsEL.se med insamlingen av ej personligt identierbar information är att bättre förstå hur besökarna till HogsEL.se använder dess webbplats. Från tid till annan kan HogsEL.se publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

HogsEL.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte HogsEL.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till HogsEL.se väljer att interagera med HogsEL.se på sätt som kräver att HogsEL.se samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som HogsEL.se samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt kontaktformulär att uppge ett namn och en e-postadress.

I vart fall samlar HogsEL.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med HogsEL.se. HogsEL.se avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen, såsom att kontakta oss.

All information som samlas in på HogsEL.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

HogsEL.se lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt HogsEL.se eller tillhandahålla tjänster via HogsEL.se och har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda HogsEL.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

HogsEL.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och persnidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer HogsEL.se potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när HogsEL.se i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för HogsEL.se, tredje part eller allmänheten.

Om du har kontaktat oss på HogsEL.se och har uppgivit din e-postadress kan HogsEL.se ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring HogsEL.se och våra produkter. I första hand använder vi våra sociala medier för denna typ av kommunikation, så vi räknar med att mängden e-post av denna typ kommer att vara minimal.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. HogsEL.se vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du kontaktar oss via någon av våra mekanismer för återkoppling hos HogsEL.se.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig skicka ett mail om detta.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
  • uttryckligt samtycke från dig,
  • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss angående detta.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om ärendeförlopp) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra system. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

HogsEL.se kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering.

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
  • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på HogsEL.se, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

HogsEL.se kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan HogsEL.se avslöja hur många gånger en viss sida har visats. Men HogsEL.se avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan HogsEL.se ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. HogsEL.se uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till hogsel@icloud.com om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.